W sali Widowiskowo – Koncertowej MUZA odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury za 2016 rok. Imprezę poprowadził Dariusz Niebudek. Gwiazdą gali oraz inauguracji roku kulturalnego 2017/2018 był Czesław Mozil.

Nagrody przyznane za 2016 r.

Nagroda Artystyczna Miasta Sosnowca za całokształt twórczości:

Krystyna Borkowska, zgłoszona przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu

Krystyna Borkowska całe swoje życie spędziła w Sosnowcu. Całym sercem, słowem i działaniem Pani Krystyna udowadnia, jak ważny w jej życiu jest Sosnowiec i jego kulturalny rozwój. Wydała 14 tomów poezji i bajek dla dzieci. Ponadto jest laureatką ponad 100 konkursów poetyckich o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym, a Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach nadała jej tytuł „Mistrza Słowa”.

Nagroda miasta Sosnowca za upowszechnianie i ochronę kultury:

Dobrawa Skonieczna - Gawlik, zgłoszona przez Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział w Sosnowcu im. Aleksandra Janowskiego. Etnolog, etnograf, kustosz, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania ochroną dóbr kultury na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzona przez Dobrawę Skonieczną-Gawlik działalność etnologiczna w sposób znaczący przyczynia się do szerzenia kultury tradycyjnej i jej promocji wśród mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego oraz województwa śląskiego.

Nagrody Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury przyznawane są od 1991 roku. Laureaci otrzymują okolicznościowy dyplom, statuetkę i nagrodę pieniężną. Autorem projektu statuetek jest sosnowiecki artysta plastyk Andrzej Czarnota.