Networking jest budowaniem sieci kontaktów, które umożliwiają dalszy rozwój przedsiębiorstwa. Poznawanie nowych osób, budowanie relacji to długotrwały proces, ale także swego rodzaju inwestycja na przyszłość. Warto bywać na spotkaniach networkingowych, konferencjach i szkoleniach branżowych.

Networking cieszy się sporym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród młodych przedsiębiorców dopiero zaczynających przygodę z biznesem. Jest to proces budowania i podtrzymywania relacji, który umożliwia zdobycie kontrahentów, klientów, a nawet inwestorów. Spotkania z ludźmi służą pozyskiwaniu informacji, wymianie doświadczeń, pozwalają na prezentację swoich pomysłów biznesowych. Jednym słowem, networking stał się narzędziem służącym rozwojowi biznesu, przede wszystkim tego raczkującego.

Networking – zalety rozwiązania

Spotkania networkingowe to czas na prezentację swojego przedsięwzięcia, opowiedzenia o sobie i pomysłach, planach na przyszłość. To także miejsce, w którym można spotkać ludzi biznesu i wsłuchać się we wskazówki i rady udzielane przez innych uczestników spotkania, dowiedzieć się, jak powinien wyglądać efektywny biznes i w jaki sposób dążyć do osiągnięcia sukcesu. Konferencje branżowe, szkolenia, śniadania biznesowe to wydarzenia, podczas których można pozyskać nowych partnerów, kontrahentów, znaleźć osoby chętne zainwestować w dobrze rokujące przedsięwzięcie. Udział w takich spotkaniach ma być jednak czymś więcej niż tylko wręczaniem sobie wizytówek, jest bowiem szansą na dotarcie do konkretnych osób, mających już ugruntowaną pozycję w świecie biznesu. Przed konferencją czy spotkaniem networkingowym warto zapoznać się z listą uczestników, a nawet wcześniej umówić się z nimi na krótką rozmowę. Przedstawiając siebie i swój biznes innym, tworzy się wizerunek przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, na które warto zwrócić uwagę. To droga do zbudowania długofalowej i trwałej, przynoszącej obopólne korzyści współpracy. Networking jest jednak czymś więcej, to niejako deklaracja niesienia sobie wzajemnej pomocy, wspierania się na różnych etapach działalności. 

Zasady skutecznego networkingu

Nie każdy networking będzie skuteczny, dlatego warto pamiętać o kilku zasadach, których przestrzeganie pomoże nawiązywać skuteczne relacje. Przede wszystkim istotna jest koncepcja prezentowania swojej działalności, sposób opowiadania o sobie i własnym biznesie, z drugiej zaś strony umiejętność słuchania innych uczestników spotkania. Warto też pamiętać, że relacje mają opierać się na wzajemności, co oznacza, że każdy uczestnik ma nie tylko nastawiać się na korzyści z networkingu, ale oferować coś w zamian. Dobrze jest zdać sobie sprawę, że budowanie pozytywnych relacji jest procesem i nie od razu nowa znajomość przyniesie korzyści w postaci sprzedanego produktu czy usługi. Najważniejsze powinno być budowanie sieci kontaktów, które okażą się istotne w dalszej drodze rozwoju przedsięwzięcia. Stworzenie wartościowej relacji wymaga wysiłku, zaangażowania i czasu.