Relacja eksportu polskich wyrobów i usług do PKB stale rośnie – między 2012 a 2021 rokiem zwiększyła się z 44,3 do 60,7 proc. Niemniej, z danych PARP wynika, że jedynie 4,8 proc. mniejszych firm w Polsce eksportuje wyroby, a mniej niż 1 proc. usługi. Dla porównania, w 2019 roku 26 proc. europejskich MŚP eksportowało towary lub usługi.