W finale XLIII Olimpiady Historycznej Wojciech Wydmański z klasy IIID (na pierwszym planie) otrzymał tytuł laureata z IX lokatą.

Przez kilka dni (7 – 10 kwietnia w Gdańsku) Wojtek zmagał się z pracą pisemną, analizą tekstu źródłowego oraz egzaminem ustnym. Warto podkreślić, że jako jedyny z Zagłębia Dąbrowskiego i jeden z pięciu w województwie śląskim dostał się to tego najwyższego etapu. Dzięki tej wygranej, która w piękny sposób zwieńcza jego trzyletnią naukę w Plater, Wojtek został zwolniony z matury z historii oraz posiada pierwszeństwo w rekrutacji na studnia.

Serdeczne gratulacje :)