Wyposażenie gospodarstwa rolnego w ciężki sprzęt wiąże się z koniecznością poniesienia ogromnych wydatków. Nawet w przypadku uzyskania dofinansowania z budżetu UE i otrzymania bezzwrotnej dotacji, często koszty takiej inwestycji przerastają możliwości mniejszych gospodarstw. Rozwiązaniem tego problemu może okazać się leasing ciągnika siodłowego i innych maszyn niezbędnych do prowadzenia działalności rolniczej.