Rząd chce autentycznego uwłaszczenia lokatorów mieszkań i posiadaczy garaży. Trwają prace nad rewolucyjną ustawą.

Ustawa, nad którą pracuje Ministerstwo Infrastruktury, zlikwidować ma tzw. użytkowanie wieczyste gruntu. Zamiast opłat za dzierżawę czegoś, co powinno być własności, gdyż zostało przez człowieka kupione, będzie tak zwana opłata przekształceniowa. Dzierżawa wieczysta przestanie istnieć.

Obecnie, kupując np. mieszkanie, płacimy za nie cenę rynkową, ale grunt pod budynkiem do nas nie należy. Za przekształcenie go na własność musimy zapłacić ponownie. Często to nie jest możliwe.

Podobnie rzecz się ma z wieloma domami i innymi nieruchomościami. W niektórych wypadkach ich posiadacze nie posiadają prawa własności do nich, lecz jedynie prawo użytkowania wieczystego. Dziś przekształcenie często przypomina drogę przez mękę, lub nie jest możliwe.

Rząd całkiem chce zlikwidować użytkowanie wieczyste. Na razie zmiany dotyczyć mają budynków mieszkalnych i takich, w których ponad połowa lokali to mieszkania.

Dziś posiadacze mieszkania czy garażu stojącego na gruncie gminnym bądź państwowym (to ostatnie dotyczy np. mieszkań zakładowych), muszą co roku płacić opłatę za użytkowanie wieczyste. opłata przekształceniowa byłaby płacona w ratach przez 20 lat w przypadku mieszkań, garaży, czy miejsc postojowych, przez 33 lata w pozostałych wypadkach. Można byłoby ją także uiścić jednorazowo.

Władze samorządowe nie będą mogły podnosić opłaty przekształceniowej częściej niż raz na trzy lata. Mogą utrzymać system bonifikat, obowiązujący dziś.

Możliwe, że nowe przepisy wejdą w życie już 1 lipca br.


Chcesz zareklamować innym swój biznes? Nic prostszego. Kontakt przez "Wyślij wiadomość" na naszej stronie na Facebooku.