Najogólniej rzecz ujmując commissioning to proces usprawniający realizację jakiegoś projektu oraz podnoszący jego efektywność. W kontekście certyfikacji LEED sprowadza się on do stworzenia wysokiej jakości systemów odpowiadających za przetwarzanie i zużycie energii i wody, doboru właściwych materiałów budowlanych, dbania o zmniejszenie oddziaływania na otoczenie itp. Procesem commissioning obejmuje się systemy mechaniczne, hydrauliczne, elektryczne i systemy energii odnawialnej.

Jakie są wymogi commissioning w procesie certyfikacji LEED?

Konieczne do zdobycia certyfikatu LEED jest przeprowadzenie Fundamental Commissioning and Verification, za który odpowiada zespół Commissioning Authority. Jego celem jest dodatkowe wsparcie projektowania, budowy i funkcjonowania obiektu, które pozwoli spełniać wymagania dotyczące energii, wody i jakości panującego w budynku środowiska. Nadzór commissioning ma szczególne znaczenie dla obiektów o wysokiej wydajności energetycznej. Łączy on intencję projektu z potrzebami właściciela. Wczesne włączenie nadzoru pozwala na ciągłe weryfikowanie, czy projekt spełnia założenia i funkcjonuje zgodnie z przeznaczeniem. Bardzo pomocne jest przy tym zrozumienie sensu stosowanych przy tym działań - na przykład instalacji systemów pomiarowych - przez pracujący w budynku personel. Musi być on przeszkolony i otwarty na nowe metody optymalizacji systemów.

Czym jest Enhanced Commissioning?

Rozszerzoną formą opisanego wyżej nadzoru jest Enhanced Commissioning, który również prowadzony jest przez Commissioning Authority. W tym wypadku posiada on jednak uprawnienia do działania w charakterze rzecznika właściciela. Zespół przeprowadza dogłębne przeglądy dokumentów projektowych i budowlanych. Bieżąca kontrola jakości budynku i funkcjonujących w nim systemów jest dokonywana poprzez szkolenia i wizyty weryfikujące na budowie. Przekłada się to później na uzyskanie kolejnych punktów w procesie certyfikacji LEED.

Jakie korzyści daje commissioning?

Efektem nadzoru w ramach commissioning jest przede wszystkim poprawienie wydajności energetycznej budynku. Ale na tym zalety się nie kończą! Weryfikowane na bieżąco systemy są bardziej funkcjonalne i mają lepszą wydajność. Użytkowany w obiekcie sprzęt służy dłużej, bo jego sprawność jest monitorowana. Łatwiej jest również dzięki pracy Commissioning Authority utrzymać zdrowe środowisko w pomieszczeniach, co przekłada się na dobre samopoczucie ich użytkowników. Sam proces budowy zostaje znacznie usprawniony. Obniżeniu ulegają koszty eksploatacji obiektu. Praca instalacji jest dokładnie sprawdzana, więc oszczędności mogą zostać dokonane nawet poprzez zmniejszenie zużycia energii w konkretnych miejscach.

 

Dzięki właściwie przeprowadzonym działaniom wchodzącym w skład commissioning, nie tylko łatwiej uzyskać certyfikat LEED. Rezultatem powinno być również oddanie do użytku budynku zgodnego z oczekiwaniami inwestora. Ponieważ musi być on aktywny na każdym etapie wdrażania optymalnych z punktu widzenia certyfikacji rozwiązań, najlepiej, jeśli jego wizja jest spójna z wymogami stworzonymi przez U.S. Green Building Council.