Sosnowiecka Olimpiada Sportowa dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo odbywa się corocznie i na stałe została włączona do kalendarza imprez miejskich. Jej pierwsza edycja miała miejsce 04.04.2003 roku, a piętnasta odbędzie się 07.04.2017r.

Organizowanie Olimpiady ma na celu:

- Rozbudzenie zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo

- Stworzenie równych szans rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo (warunkiem udziału jest niepełnosprawność ruchowa)

- Podniesienie poczucia własnej wartości, samooceny i wiary w siebie

- Kształcenie nawyku korzystanie z różnych form aktywności sportowo-rekreacyjnej

- Wdrażanie do osiągania wyznaczonego celu (kształtowanie wytrwałości, siły, woli, umiejętności ponoszenia porażki, zdrowej rywalizacji sportowej, przestrzeganie zasady fair play oraz cech kulturalnego kibica sportowego).

Więcej informacji TUTAJ.