Rządowe Centrum Legislacji zaprezentowało założenia do projektu ustawy dotyczącej rejestrowanych związków partnerskich.