Podstawowe właściwości wyrobów stalowych odpornych na korozję można podzielić na trzy główne grupy: żaroodporność, żarowytrzymałość i nierdzewność. Jedna z zasadniczych różnic między tymi grupami stali polega na ich przeznaczeniu, czyli miejscach zastosowań. Najważniejszą cechą elementów nierdzewnych jest ich odporność korozyjna. Stale nierdzewne najczęściej są wykorzystywane w środowisku, gdzie panuje temperatura pokojowa. Rzadziej używa się ich w temperaturach kriogenicznych, a także sięgających maksymalnie 500°C.