Rząd przyjął dziś projekt zerowego podatku PIT. Teraz projekt trafi do parlamentu.

Zerowy PIT dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia i osiągają przychody z m.in.: stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia ma obowiązywać od 1 sierpnia 2019 r. Dzięki nowym przepisom osoby poniżej 26 roku życia będą otrzymywać wyższe wynagrodzenie. Projekt zakłada, że ich dochody w kwocie nieprzekraczającej 85,5 tys. zł rocznie będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Z ulgi skorzysta ponad 2 miliony pracowników.

Ulga w PIT dla młodych nie zwalnia z zapłaty składek emerytalnych i rentowych do ZUS i zdrowotnych do NFZ.

Premier Morawiecki wraz z organizacjami młodzieżowymi podpisali także deklarację Plan dla Młodych, dzięki której rząd będzie mógł przygotować dla nich pakiet rozwiązań.

Podczas spotkania z młodymi Mateusz Morawiecki rozmawiał o rządowym programie. - Chcę, by nasza dyskusja była ważnym krokiem w kierunku wypracowania całego wachlarza nowych postulatów formułowanych przez młodych ludzi we wszystkich dziedzinach życia – mówił. - Sztandarowym projektem dla młodych ludzi, który rząd zamierza rozwijać jest plan #BezPITdlaMłodych – dodał. - Chcemy, by to było atrakcyjną propozycją dla młodych ludzi, by obciążenie dla nich było jak najniższe – kontynuował.

Premier ocenił, że projekt zerowego PIT do 26. roku życia jest wyjątkowy w skali europejskiej. Środki na ten cel pochodzą m.in. z uszczelnienia poboru podatków.