Okazuje się, że koszty wywozu śmieci w Polsce są znacznie większe niż u naszego południowego sąsiada. Chociaż Czesi generują mniej więcej taką samą ilość odpadów jak Polacy, to u nas ceny są dwukrotnie większe. Najlepszym przykładem jest Cieszyn. Mieszkańcy jego czeskiego fragmentu płacą w ciągu roku około 80 zł za wywóz śmieci. Po polskiej stronie jest to już prawie 200 zł. To nie koniec porównań. W czeskim Brnie płaci się ok. 112 zł, a w Łodzi już 288 zł. Skąd takie różnice?

Skąd większe opłaty za wywóz śmieci w Polsce? 

Informacje umieścił jeden z użytkowników portalu Wykop.pl. Porównał ceny wywozu śmieci w Polsce i Czechach. Pod uwagę brał stawki obowiązujące w czeskich miastach, takich jak Ostrawa, Brna, Cieszyn. Po naszej stronie zaś uwzględnił Łódź, Częstochowę i polską część Cieszyna.

Czeskie opłaty wyglądają w praktyce tak:


Czeski Cieszyn: 480 CZK / rok (80,54 PLN)

Ostrawa: 498 CZK / rok (83,56 PLN)

Brno: 670 CZK / rok (112,43 PLN)

 

W Polsce zaś za wywóz śmieci zapłacimy:

 

Cieszyn: 180 PLN 

Częstochowa: 240 PLN 

Łódź: 288 PLN


Jak można łatwo wywnioskować, opłaty za wywóz w polskim Cieszynie są o 123 proc. większe niż w czeskim. Częstochowa ma już większe kwoty o 187 proc. w porównaniu do Ostrawy.

Wiele osób buntuje się przeciw takiej polityce. Ustawa z 2013 roku dokładnie określa przymus segregacji śmieci. Mimo to, ceny za ich wywóz są jeszcze większe, niż jakby odpady nie były segregowane. Ponadto w porównaniu z południowymi sąsiadami, mamy zdecydowanie większe koszty. Nie wygląda to optymistycznie.