Prezydent Sosnowca ogłasza nabór na następujące stanowiska:

1. Inspektor ds. administracji pasem drogowym w Wydziale Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym. Więcej info TUTAJ.

2. Inspektor ds. ewidencji drogowej w Wydziale Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym. Więcej info TUTAJ.

Dokumenty należy złożyć do 18 grudnia 2017 r. na adres: Urząd Miejski w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, 41 – 200 Sosnowiec. Decyduje data stempla pocztowego.

Można też je dostarczyć w zaklejonych kopertach z napisem „nabór na stanowisko inspektora ds. administracji pasem drogowymw WDR” lub  „nabór na stanowisko inspektora ds. ewidencji drogowejw WDR”w Referacie Kadr i Szkoleń w Wydziale Spraw Pracowniczych, pokój 206 (I piętro).