Zakończyły się prace związane z wyburzeniami i wycinką drzew w rejonie skrzyżowania DK-94 z ul. Długosza w Sosnowcu. 18 czerwca jezdnie w kierunku Krakowa i Katowic zostaną zwężone do jednego pasa.

Warta 100 milionów złotych przebudowa 1,3 km DK-94 wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania, już za tydzień pojawią się pierwsze poważniejsze utrudnienia na ruchliwej trasie.

18 czerwca będzińska firma 
Banimex wyłączy z ruchu wewnętrzne pasy jezdni na odcinku od stacji Shell do 150 metrów przed skrzyżowaniem i dalej 150 metrów za skrzyżowaniem do okolic wjazdu na węzeł z ul. 3 Maja. Sygnalizacja świetlna  funkcjonować będzie bez zmian.

Wyłączenia jednakowo dotyczyć będą jezdni w obu kierunkach, Katowic i Krakowa.

– Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała przez najbliższe trzy tygodnie i związana jest z planowaną budową m.in. przejazdów, kontrolą sieci uzbrojenia terenu i wykonaniem platform roboczych do wykonania murów oporowych – wyjaśnia Rafał Łysy, rzecznik Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Po trzech tygodniach zamknięte zostaną natomiast zewnętrzne pasy na obu jezdniach.

Sosnowieccy urzędnicy są w kontakcie z centrami handlowymi, które działają przy sosnowieckim odcinku DK-94, a które będą informować klientów o planowanych utrudnieniach. Auchan zaproponowało miastu miejsce w swej gazetce na publikację informacji o przebudowie.

Przebudowa DK-94 w Sosnowcu planowo potrwa do końca 2020 roku


Inwestycja planowana do końca 2020 roku została podzielona na trzy etapy. Po zaplanowanych na najbliższe tygodnie i wspomnianych powyżej pracach, budowane będą nowe łącznice wzdłuż obu jezdni.

W pierwszym etapie – budowy łącznicy wzdłuż części jezdni w kierunku Katowic – wyłączony z ruchu zostanie fragment jezdni w kierunku Katowic, więc dwukierunkowy ruch zostanie przeniesiony na jezdnię w kierunku Krakowa. Identycznie będzie przy budowie drugiej łącznicy, z tym że wtedy ruch w obu kierunkach przeniesie się na jezdnię w kierunku Krakowa.

– W trzecim etapie budowany będzie obiekt mostowy na skrzyżowaniu DK-94 z ul. Długosza – zapowiedział przy podpisywaniu umowy z Banimexem wiceprezydent Sosnowca Jeremiasz Świerzawski.

Efektem przebudowy DK-94 w Sosnowcu będzie dwupoziomowe skrzyżowanie przy Makro
Efektem najdroższej miejskiej inwestycji drogowej w historii Sosnowca będzie rozbudowa istniejącego jednopoziomowego skrzyżowania DK-94 z ul. Jana Długosza na skrzyżowanie dwupoziomowe z rondem w ciągu ul. Długosza (zostanie wyremontowana na długości około 300 m).

Mówiąc wprost: dołem – w otwartym tunelu – zostanie poprowadzona główna nitka DK-94. Po rondzie na wiadukcie w poziomie 0 będzie rozprowadzany ruch lokalny.

Częścią inwestycji będzie także budowa monitoringu na skrzyżowaniu wzdłuż ulicy Długosza, przy okazji powstanie także droga rowerowa oraz ekrany akustyczne wzdłuż obu jezdni.

Na przebudowę 1300-metrowego odcinka DK-94 wraz ze skrzyżowaniem ul. Długosza Sosnowiec otrzymał 74 mln zł unijnego dofinansowania.