Od miesiąca mieszkańcy Kazimierza Górniczego mogą obserwować prace przy modernizacji amfiteatru wraz z otoczeniem w parku im. Jacka Kuronia. W ciągu kilkunastu dni rozpocznie się też rozbudowa Miejskiego Domu Kultury „Kazimierz”. Umowa z wykonawcą została podpisana 31 stycznia.

W przypadku MDK „Kazimierz” inwestycja zakłada rozbudowę Domu Kultury o dodatkowy, jednokondygnacyjny obiekt. - Śmiało można powiedzieć, że zarówno w przypadku siedziby Domu Kultury jak i amfiteatru będzie to prawdziwa metamorfoza tych miejsc. Budynek zostanie ocieplony, co ważne obrazy wykonane w technice sgraffito, które zdobią elewację MDK, będą odrestaurowane. Odtworzony zostanie także neon nad wejściem głównym. Po remoncie „Piekiełko” zmieni się w salę konferencyjną – wylicza Rafał Rybak, dyrektor MDK „Kazimierz”. Zgodnie z zapisami umowy, wykonawca ma 14 miesięcy na realizację prac przy MDK „Kazimierz”. Całość prac zamknie się kwotą 11,5 mln zł.

Spore zmiany szykują się także w amfiteatrze i muszli koncertowej. – Wyremontowane zostanie zarówno zadaszenie, jak i nawierzchnia sceny. Prace przewidują także remont schodów, widowni, ogrodzenia oraz terenu przed budynkiem kas. Oczywiście uporządkowane zostanie otoczenie obiektu. Jednocześnie pojawi się nowe oświetlenie i nowe alejki parkowe – dodaje dyrektor Rybak.

 Budynek techniczny także zostanie objęty przebudową. Przewidziano m.in. remont elewacji. Po zakończeniu prac na obiekcie odtworzony zostanie zegar. Spore zmiany szykowane są na zapleczu amfiteatru. – Po remoncie swoją siedzibę będzie tam miała spółdzielnia socjalna, która zajmie się pielęgnacją terenów zielonych oraz realizacją szkoleń i warsztatów dla osób wykluczonych społecznie – podkreśla prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński. Zakończenie modernizacji amfiteatru wraz z otoczeniem (6,9 mln zł) planowane jest w listopadzie 2018 roku.

Warto podkreślić, że na rewitalizację i adaptację budynków miasto otrzymało dofinansowanie w kwocie 12,4 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Za rozbudową budynku Miejskiego Domu Kultury „Kazimierz” oraz zaplecza muszli koncertowej amfiteatru w Parku im. Jacka Kuronia w Sosnowcu, stoi chęć nadania tym obiektom nowych funkcji, niekoniecznie związanych z wydarzeniami kulturalnymi. Chodzi m.in. o powstanie „Miejskiego Ośrodka Rozwoju Społecznego” (MORS) oraz spółdzielni socjalnej POLA.

Przebudowa oraz projekty społeczne będą częściowo realizowane już teraz. – W programach skoncentrujemy się na wsparciu aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Kazimierza Górniczego. Przewidujemy szereg działań opartych o wolontariat, pracę ze społecznością realizowaną wspólnie z wyłonionymi wśród mieszkańców liderami lokalnymi, prowadzenie warsztatów i klubów dla seniorów, młodzieży, rodzin – wyjaśnia Anna Jedynak, zastępca prezydenta Sosnowca.

Z kolei spółdzielnia socjalna POLA, która została utworzona przez Miasto i Fundację „Pomoc szkole,” będzie miała siedzibę w zmodernizowanym zapleczu muszelki. W spółdzielni zatrudnienie znajdą przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami, które zajmować się będą pielęgnacją terenów zielonych, utrzymaniem porządku i czystości oraz czyszczeniem parowym.

Na projekty społeczne miasto otrzymało dofinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w kwocie 1,2 mln zł.