Czy zamierzasz złożyć swój PIT w sosnowieckim Urzędzie Skarbowym? Jeżeli tak, to już w przyszłym roku masz szansę wygrać samochód osobowy lub atrakcyjną nagrodę.

Każdy, kto to zrobi, weźmie udział w loterii "Samochód za PIT. Rozlicz podatek w Sosnowcu", a nagrodą główną będzie samochód osobowy Fiat Panda, ufundowany przez firmę Szczęsny-Zjawiony. Nie zabraknie także innych nagród, jak choćby sprzętu elektronicznego czy rowerów.

- Płacenie podatków na terenie miasta daje pewność, że część środków wróci do nas w postaci inwestycji w najbliższe otoczenie mieszkańca. Odnosi się to do ochrony zdrowia, oświaty, transportu czy też gospodarki komunalnej - mówi prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.

Zgodnie z prawem, w przypadku podatku PIT, miejscem rozliczania się osoby fizycznej jest urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, a więc 31 grudnia.

Aby płacić podatki w Sosnowcu nie trzeba być tutaj zameldowanym – wystarczy tylko mieszkać. W loterii będą mogły wziąć udział wszystkie osoby, które w zeznaniu podatkowym złożonym w 2017 roku wskażą Sosnowiec jako miejsce zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego.

Kampania promocyjna akcji "Samochód za PIT. Rozlicz podatek w Sosnowcu" wystartuje w listopadzie, wtedy też na terenie miasta pojawią się billboardy, plakaty i ulotki promujące loterię.

Losowanie nagród, w tym samochodu osobowego, odbędzie się wiosną 2017 roku, a więc po złożeniu zeznań podatkowych.

Loteria będzie prowadzona przy współpracy z Urzędem Skarbowym w Sosnowcu.