Poznaliśmy najnowsze dane na temat pobożności Polaków. Są najgorsze od 1980 r., a opublikował je Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego.

Przedstawiono tam informacje dotyczące liczby Polaków, którzy uczestniczą w mszach świętych (dominicantes) oraz liczby Polaków, którzy przyjmują komunię świętą (communicantes). Są to dane z 2016 r., a wynika z nich, że tak źle nie było od 1980 r., kiedy rozpoczęto prowadzenie badań.

Z danych ISKK wynika, że w 2016 r. w niedzielnych mszach świętych w całym kraju uczestniczyło 36,7% katolików. Najliczniej odwiedzali kościoły wierni w diecezji tarnowskiej, rzeszowskiej i przemyskiej (ponad 50%). Nieźle też było w diecezjach krakowskiej, bielsko-żywieckiej oraz pelplińskiej (46 - 50%). Diecezje poznańska i gnieźnieńska znajdują się mniej więcej w środku stawki z wynikiem 36-40%. W przypadku Wielkopolski najlepiej jest w diecezji kaliskiej (osiągnęła wynik 41-45%). Najmniej wiernych chodzi do kościoła w diecezjach łódzkiej, koszalińsko-kołobrzeskiej oraz szczecińsko-kamieńskiej (poniżej 25%).

Jeszcze gorzej jest w przypadku wskaźnika communicantes, czyli liczby wiernych, którzy przystępują do komunii świętej. Średnio przystępuje do niej 16% katolików. Najwięcej (ponad 20%) w diecezji tarnowskiej, opolskiej i zamojsko-lubaczowskiej. Najmniej w diecezjach płockiej, łódzkiej, sosnowieckiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, szczecińsko-kamieńskiej oraz zielonogórsko-gorzowskiej (mniej niż 12%). W diecezjach poznańskiej i kaliskiej to 19-20%, a w gnieźnieńskiej 17-18%.

Choć ubywa osób, które chodzą do kościoła, to przybywa małżeństw zawieranych w kościele oraz chrztów.