5 czerwca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu otwarto Oddział Toksykologii. Oddział przejął leczenie pacjentów z Regionalnego Ośrodka Ostrych Zatruć z Oddziałem Toksykologii Klinicznej, który działał w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.

„Dzisiejsze otwarcie kończy etap związany z zagrożeniem utraty zabezpieczenia medycznego pod względem toksykologicznym mieszkańców naszego województwa. Od początku prezentowaliśmy w tej kwestii jednoznaczne i konsekwentne stanowisko – oddział toksykologii musi pozostać w regionie. Dziś mogę podziękować wszystkim zaangażowanym w utrzymanie oddziału i jego sprawne przenosiny do sosnowieckiej placówki i zapewnić mieszkańców o dobrej opiece medycznej” – powiedział marszałek Jakub Chełstowski podczas otwarcia.

Najważniejszym zadaniem oddziału jest świadczenie wysokospecjalistycznych usług z zakresu toksykologii klinicznej pacjentom znajdującym się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia z powodu toksycznego działania wszelkich ksenobiotyków. To zadanie było dotychczas realizowane przez Regionalny Ośrodek Ostrych Zatruć z Oddziałem Toksykologii Klinicznej, działający w strukturze Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, który na skutek trudnej sytuacji finansowej zakończył działalność medyczną. Nowe komórki będą udzielały wysokospecjalistycznych świadczeń pacjentom w stanach zagrożenia życia z powodu toksycznego działania leków, substancji chemicznych, toksyn roślinnych i zwierzęcych. Oddany do użytku oddział zapewni opiekę pacjentom z obszaru województwa śląskiego i opolskiego.

8 maja br. Zarząd Województwa Śląskiego wyraził akceptację dla utworzenia w strukturze organizacyjnej Szpitala Oddziału Toksykologii na 18 łóżek, w tym 6 łóżek intensywnej opieki toksykologicznej, Ośrodka Ostrych Zatruć, Pracowni Chromatograficznej oraz Pracowni Toksykologii. Komórki zostały zarejestrowane w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Śląskiego i rozpoczęły udzielanie świadczeń medycznych od 1 czerwca. Wcześniej, bo 28 maja, rozstrzygnięte zostało postępowanie konkursowe ogłoszone przez Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w wyniku, którego Szpital uzyskał kontrakt w zakresie toksykologia kliniczna – hospitalizacja w wysokości 435 876,00 zł miesięcznie. Umowa z NFZ obowiązuje do 30 czerwca 2021 r.

Według danych Instytutu, Regionalny Ośrodek Ostrych Zatruć z Oddziałem Toksykologii Klinicznej obejmował swoją działalnością obszar województwa śląskiego i opolskiego, udzielał też wsparcia informacyjnego uzupełnionego o badania i identyfikacje toksykologiczne lekarzom szpitali z pogranicza województwa małopolskiego. Nowo otwarty oddział zapewni opiekę pacjentom z obszaru województwa śląskiego i opolskiego. Do ośrodka przyjmowanych było ponad 1000 chorych rocznie.