Zboża zaliczane do rodziny wiechlinowatych obejmują około czterdziestu gatunków. Najbardziej popularnym z nich jest Holderum vulgare. Jęczmień wykorzystuje się w celach konsumpcyjnych lub w przemyśle browarniczym. Jednak jak wygląda jego uprawa?

Cele konsumpcyjne

Jęczmień wykorzystywany jest do produkcji różnorodnych kasz. Ziarno tego typu musi spełniać parametry przyjęte dla owocu zbóż oraz odznaczać się dużą zawartością białka, wpływającego na strukturę bielma i zmniejszającego straty przy wytwarzaniu produktu. Powyższe cechy decydują o kierunku uprawy, co związane jest z rozdzieleniem konkretnych odmian jęczmienia na cele przetwórcze lub browarne. Przy wyborze odpowiedniego typu należy wziąć pod uwagę jego potencjał plonotwórczy i ocenę technologiczną ziarna. Warto również uwzględnić odporność danej odmiany na choroby, wyleganie oraz wymarzanie.

Rodzaje

Jęczmień można sklasyfikować pod względem ułożenia nasion w kłosie. Wyróżnia się bowiem odmiany wielorzędowe, ościste lub bezostne oraz dwurzędowe. Jęczmień ozimy wykazuje również duży potencjał plonotwórczy. Najbardziej dorodne ziarna mają odmiany dwurzędowe. Choroby

Uprawa zboża może zostać zakłócona przez plamistość siatkową jęczmienia. Rozwojowi infekcji sprzyja duża wilgotność powietrza, wysokie temperatury, silne promieniowanie UV oraz wiatry. W przypadku choroby na liściach zaobserwować można brązowe plamy o siatkowatej strukturze ograniczone nerwami rośliny. Grzyb zimuje zazwyczaj na resztkach pożniwnych i słomie. W przypadku silnego porażenia fragmenty liści lub ich całe struktury obumierają. Wśród działań zapobiegawczych rozwojowi choroby należy wskazać dobór odpowiedniej odmiany, stosowanie dobrego materiału siewnego i dokładne przyoranie resztek pożniwnych. Inną popularną chorobą zboża jest rdza jęczmienna. Objawy infekcji zaobserwować można w fazie strzelania w źdźbło. Efekty porażenia przypominają rdzę żółtą, co prowadzi do częstych pomyłek tych dwóch chorób. Wśród działań zapobiegawczych należy wskazać: uprawę odmian o dużej odporności, niezbyt wczesne wysiewanie zbóż ozimych i stosunkowo późne jarych.

Uprawa jęczmienia może przynieść duże zyski finansowe. Należy jednak pamiętać, by stosować odpowiednie środki, zapobiegające rozwojowi szkodliwych chorób. Dostępne są one na stronie Syngenta.pl.