Wycenę nieruchomości może wykonać tylko rzeczoznawca majątkowy, który posiada do tego odpowiednie uprawnienia. Wykonuje on wycenę m.in. lokali mieszkalnych, domów jednorodzinnych, a także gruntów pod zabudowę.

Wykonując wycenę nieruchomości rzeczoznawca majątkowy bierze pod uwagę, nie tylko stan prawny nieruchomości, ale także stan techniczno-użytkowy, lokalizację i otoczenie oraz zagospodarowanie terenu wokół nieruchomości. Wycena przygotowana jest w formie operatu szacunkowego, którego forma oraz zakres i treść określone są przepisach.

Jakie dokumenty są niezbędne do wyceny lokalu?

W zależności od sytuacji dokumenty mogą być różne, ale najczęściej do wyceny mieszkania niezbędne są:

  • księga wieczysta,
  • akt nabycia nieruchomości,
  • dane techniczne,
  • oraz rzut lokalu.

Jeśli nie posiadamy któregoś z tych dokumentów należy to uzgodnić wcześniej z wykonującym wycenę rzeczoznawcą. Rzeczoznawca majątkowy ma odpowiednie uprawnienia, które pozwalają na uzyskanie niezbędnej dokumentacji z urzędów. Każda wycena nieruchomości zależy od wielu różnych czynników i najczęściej wpływ na ostateczny koszt ma:

  • rodzaj nieruchomości,
  • sytuacja prawna nieruchomości,
  • termin wykonania wyceny,
  • oraz koszty poniesione przez rzeczoznawcę, czyli dojazdy i zgromadzenie niezbędnych dokumentów.

Kiedy należy wykonać wycenę nieruchomości?

Operat szacunkowy wymagany jest w wielu różnych przypadkach. Najczęściej jednak taki dokument potrzebny jest w sytuacji ubiegania się o kredyt hipoteczny, w przypadku dokonywania darowizny, nabycia lub zbycia nieruchomości, w negocjacjach ceny transakcyjnej oraz do przedłożenia organom podatkowym.

W jakich okolicznościach potrzebny jest rzeczoznawca majątkowy?

Najczęściej z usług rzeczoznawcy majątkowego zajmującego się nieruchomościami korzystamy, wtedy gdy chcemy wycenić lokal mieszkalny, nieruchomość pod kredyt albo w przypadku gdy potrzebujemy oszacować wartość gruntu pod zabudowę.

Profesjonalne usługi w zakresie wyceny nieruchomości, sporządzenia operatu szacunkowego lub opinii o wartości oferuje rzeczoznawca majątkowy Barbara Włodarczyk. Usługi świadczone są głównie na terenie województwa śląskiego oraz okolicznych miejscowości. Z pełną ofertą można zapoznać się na stronie wycenawlodarczyk.pl/wycena-nieruchomosci-sosnowiec.