Kleszcze czające się w naszych parkach mogą doprowadzić nawet do paraliżu, uduszenia i śmierci. Na ryzyko takich powikłań szczególnie narażone są dzieci.