Zagrożenie szkodliwym smogiem dotyczy niestety również Sosnowca. W ten weekend pomiary prowadzono m. in. na Stawikach. Stężenie trujących wyziewów w powietrzu przekraczało dopuszczalną normę aż kilkaset procent.

W niedzielę rano stacja pomiarowa Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska, która znajduje się w Sosnowcu, odnotowała 700-procentowe przekroczenie norm dla zanieczyszczenia powietrza! 700 razy więcej. W tym samym czasie w Dąbrowie Górniczej inna stacja pomiarowa odnotowała przekroczenie normy aż 0 1,2 tys. proc.

Co to oznacza dla naszego zdrowia? Naukowcy twierdzą, że z powodu zanieczyszczonego powietrza co roku umierają tysiące Polaków. Wielu choruje. Jednym ze składników pyłu zawieszonego, czyli smogu, jest benzo(alfa)piren, substancja rakotwórcza.

W niedzielę m. in. w Sosnowcu działacze Zagłębiowskiego Alarmu Smogowego prowadzili akcję informacyjną. Przy okazji ocenili jakość powietrza na Stawikach przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Choć to tereny rekreacyjne, okazało się, że i tam przekroczenie normy zanieczyszczenia powietrza wyniosło nawet 400 proc.

Tej zimy Zagłębiowski Alarm Smogowy prowadzi kampanię społeczną #ZaglebieBezSmogu.

W weekend mieliśmy ładną słoneczną i mroźną pogodę, która mylnie zachęcała ona do popołudniowych spacerów, czy zabrania dzieci na ślizgawkę. Niestety po raz kolejny tej zimy mieliśmy w weekend koszmarnie przekroczone dopuszczalne normy stężeń szkodliwego pyłu zawieszonego w powietrzu. Nieświadomi tego mieszkańcy regionu wychodzili z domów na spacery. Informacja o największym smogu tej zimy praktycznie nie dotarła do mieszkańców, nie zostali oni również ostrzeżeni o konsekwencjach zdrowotnych przebywania na takim „świeżym” powietrzu. - mówi Rafał Psik z Zagłębiowskiego Alarmu Smogowego.

Przy tak wysokich stężeniach pyłu zawieszonego jak dzisiaj należy ograniczyć aktywność fizyczną i nie uprawiać sportu na zewnątrz! Szczególnie należy chronić i izolować od smogu dzieci. Prosimy zawsze kontrolować przed wyjściem z domu stan powietrza, najłatwiej przy użyciu aplikacji mobilnych, np. Zanieczyszczenie Powietrza lub SmokSmog. – dodaje Aleksanda Rozner z Zagłębiowskiego Alarmu Smogowego.

Średnioroczne stężenie rakotwórczego benzo(alfa)pirenu w regionie przekracza dopuszczalną normę aż 5 do 8 razy. Głównym źródłem pochodzenia tych szkodliwych substancji jest spalanie w domowych kotłach paliw stałych. Dodatkowe substancje jak dioksyny czy metale ciężkie emitują do powietrza dodatkowo ci, którzy spalają śmieci.