Wszystkie dzieci zamieszkałe w Sosnowcu w wieku od 6 do 12 lat oraz w wieku 15 lat mogą wziąć udział w "Programie profilaktyki próchnicy u dzieci i młodzieży szkolnej" realizowanym i finansowanym przez gminę Sosnowiec.