Wszystkie dzieci zamieszkałe w Sosnowcu w wieku od 6 do 12 lat oraz w wieku 15 lat mogą wziąć udział w "Programie profilaktyki próchnicy u dzieci i młodzieży szkolnej" realizowanym i finansowanym przez gminę Sosnowiec.

W ramach bezpłatnych badań stomatologicznych wykonywane będą:

Przegląd jamy ustnej u każdego z uczestników. Po jego przeprowadzeniu dzieci wraz z rodzicami otrzymają informację o stwierdzonym stanie jamy ustnej oraz instruktażem prawidłowego szczotkowania zębów,

Przeprowadzenie zabiegu jednokrotnego lakierowania zębów stałych (wskazania do lakierowania zębów stałych lekarz stomatolog ocenia indywidualnie u każdego dziecka, biorąc pod uwagę stopień ryzyka próchnicy, zwyczaje żywieniowe oraz nawyki higieniczne).

- W sumie programem zostanie objętych 1500 młodych sosnowiczan. Koszt całego przedsięwzięcia to ponad 37 tys. zł. Zachęcam rodziców aby umożliwili swoim pociechom skorzystanie z badań i od najmłodszych lat wyrobili w nich nawyk dbania o zęby – podkreśla prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Z bezpłatnych badań można korzystać do 9 grudnia. Realizowane będą w Specjalistycznym Centrum Profilaktyki, Leczenia i Rehabilitacji „Medyk” przy ul. Kaliskiej 41 od poniedziałku do czwartku w godzinach od. 8.00 do 18.00 oraz w piątek od godziny 8.00 do godziny 15.00, a także w Centrum Medycznym DosMedica Med Spa przy ul. Czarnej 7 od poniedziałku do piątku w godzinach od. 9.00 do 20.00 oraz w sobotę od godziny 8.00 do 20.00.