Już wkrótce papierowe druki zwolnień lekarskich definitywnie przejdą do historii, a zastąpią je e-zwolnienia

W zasadzie od początku 2016 r pacjent może otrzymać od lekarza zwolnienie wystawione według dotychczasowych zasad - na papierowym formularzu (ZUS ZLA) albo w formie elektronicznej (e-ZLA).

Od 1 lipca 2018 roku lekarze będą wystawiali wyłącznie e-zwolnienie. Jak zapewnia ZUS, będzie to korzystne dla wszystkich. 

E-zwolnienie to także korzyści dla pracodawcy. Jeśli ma on bezpłatny profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, otrzyma natychmiast wiadomość o wystawieniu pracownikowi e-ZLA oraz samo zwolnienie. Ważne jest i to, że pracodawca może drogą elektroniczną wystąpić do ZUS z wnioskiem o kontrolę zwolnienia swojego pracownika. Pacjent z kolei nie musi w terminie siedmiu dni dostarczyć zwolnienia do pracodawcy. Nie dotyczą go w związku z tym ewentualne konsekwencje obniżenia zasiłku chorobowego, czy opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu