Pracownicy służby zdrowia oceniają wprowadzone w Polsce procedury antycovidowe jako dobre, ale ich wdrożenie jako nieprawidłowe i nieefektywne. 80 proc. uważa, że nie zostali odpowiednio zaopatrzeni w środki ochrony, 68 proc. nie przeszło żadnych szkoleń.