PKP SA sukcesywnie likwidują niepotrzebne obiekty, które nie służą już obsłudze ruchu kolejowego. Lista obejmuje też kilkadziesiąt dworców. Wyburzane przez PKP SA budynki przeważnie są w bardzo złym stanie technicznym. ,,Nie ma zainteresowania ze strony rynku i władz lokalnych zagospodarowaniem tych obiektów"- zastrzega Aleksandra Dąbek z biura prasowego PKP SA.