Śnieg czy smog... Co wybrać? Odpowiedź chyba jest prosta.

Naszym zdaniem odpowiedź jest prosta. Na opady śniegu nie mamy wpływu żadnego. Co najwyżej możemy próbować je przetrwać, przygotowując się do nich jak najlepiej.

Natomiast na smog mamy wpływ bezpośredni. Smog produkujemy my właśnie. Im więcej kaloszy w piecach, tym bardziej zanieczyszczone staje się powietrze, którym oddychamy.

Na szczęście smogowa prognoza dla Sosnowca brzmi optymistycznie. Zdaniem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w dniu jutrzejszym "jakość powietrza będzie dobra, warunki sprzyjające dla wszystkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ogrniczeń".

A więc jutro na sanki. Po szkole, oczywiście i po pracy. Górka Środulska czeka.