Od 1 stycznia 2017 roku ustawodawca w ustawie o VAT dodał zapis określający obowiązek opodatkowania niektórych usług budowlanych z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia. Sprawdź, czy usługi dźwigowe mogą być kwalifikowane do odwrotnego obciążenia podatkiem.

Kiedy następuje odwrotne obciążenie podatkiem VAT?

To, czy usługi budowlane będą odwrotnie opodatkowane, uzależnione jest przede wszystkim od działalności firmy zgodnie z numerem PKWiU. Mechanizm odwrotnego obciążenia w usługach regulowany jest przez art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT zgodnie z usługami wskazanymi w załączniku nr 14.

Odwrotne obciążenie nastąpi w sytuacji, gdy sprzedawcą usług jest podwykonawca, który jest podatnikiem nie zwolnionym podmiotowo z podatku VAT, czyli jego obroty oscylują poniżej 200 000 zł oraz świadczy usługi wymienione w załączniku nr 14 ustawy o VAT w zakresie pozycji od 2 do 48. Odwrotne obciążenie podatkiem VAT następuje także w sytuacji, gdy nabywca usługi jest czynnym podatnikiem VAT.

Podwykonawca, który świadczy usługi objęte mechanizmem odwróconego obciążenia obligatoryjnie wystawia comiesięczną informację podsumowującą w postaci formularza VAT-27 właściwemu urzędowi skarbowemu. W formularzu VAT-27 należy wskazywać całą sprzedaż kwalifikującą się jako odwrotne obciążenie, a informację tę należy składać do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu sprzedaży usług.

Zainicjowanie odwrotnego obciążenia możliwe jest w sytuacji, gdy jedna ze stron transakcji jest podwykonawcą, ponieważ to podwykonawca wystawia fakturę sprzedaży za usługę na rzecz kolejnego podwykonawcy lub generalnego wykonawcy bez naliczenia należnego podatku VAT.

Usługi dźwigowe a odwrotne obciążenie podatkiem

Odwrotne obciążenie usług dźwigowych regulowane jest przez ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT w pozycjach od 2 do 48 zał. nr 14 do ustawy, czyli usług stanowiących roboty budowlane klasyfikowane do celów VAT PKWiU z 2008 roku w działach 41-43.

Zgodnie z PKWiU z 2008 roku usługi wynajmu urządzeń dźwigowych z operatorem można klasyfikować zgodnie z powyższej określonymi działami jako roboty budowlane wykonane z użyciem wynajmowanego sprzętu wraz z operatorem.

Niemniej jednak zgodnie z objaśnieniami do grupowania 43.99.90.0 PKWiU z 2008 roku, które obejmuje nieklasyfikowane specjalistyczne roboty budowlane, odwrotne opodatkowanie nie obejmuje wynajmu i dzierżawy maszyn i urządzeń budowlanych bez obsługi (PKWiU z 2008 roku o symbolu 77.32.10.0) oraz wynajmu sprzętu budowlanego z obsługą, który przeznaczony jest do usług budowlanych klasyfikowanych w grupowaniach sekcji F. Z kolei odwrotne obciążenie podatkiem może obejmować wynajem dźwigów oraz innych dźwignic wraz z obsługą, gdy nie są one przeznaczone do określonych prac budowlanych.

Jak widać, zaklasyfikowanie usług dźwigowych zależy od sposobu wynajmu sprzętu i spełnianych podczas wynajmu warunków wskazanych w ustawie o VAT. Co ważne, możliwość skorzystania z odwrotnego obciążenia zależy także od indywidualnej interpretacji podatkowej.Artykuł partnerski