Ostrzeżenie meteorologiczne

Gęsta mgła
stopień: 1
prawdopodobieństwo: 80%

Przebieg: Prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m.

Ostrzeżenie 81/2019
Ważne od 2019-11-25 20:00 do 2019-11-26 10:00