Zespół Poszukiwań Wydziału Kryminalnego KMP Sosnowiec prowadzi czynności poszukiwawcze za zaginioną Ireną PEREZ z d. Waliszczak, lat 59.

Rysopis: wzrost około 165 cm, waga około 60 kg, normalna budowa ciała, włosy krótkie, blond, proste, oczy koloru niebieskiego, twarz owalna, uszy przylegające, prosty nos, uzębienie pełne

Stwierdzony ubiór w momencie zaginięcia: brak informacji

Cechy charakterystyczne/znaki szczególne: brak

Zaginięcie ww. osoby zostało zgłoszone policji w dniu 22.01.2018 r. przez brata. Z okoliczności podanych przez niego wynika, że Irena Perez w 1984 roku wyjechała na stałe do Stanów Zjendoczonych. Od tego czasu kontaktowała się z częstotliwocią co 4-5 miesięcy / cześciej lub rzadziej / listownie lub telefonicznie z rodziną. Przebywała pod różnymi adresami. Ostatni raz zaginiona była w Polsce około 5 lat temu. Później nadal kontaktowała się z rodziną.

Ostatni kontakt z zaginioną miał miejsce w dniu 16.12.2016 r. Dzwoniła wtedy do swojej mamy, informowała że jest na terenie USA i w styczniu 2017 roku zadzwoni ponownie podając jej nowy adres pobytu. Od tego czasy nie nawiązała juz żadnego kontaktu telefonicznego i listownego.

Wszystkie osoby posiadające jakiekolwiek informacje o zaginionej proszone są o kontakt z zespołem poszukiwań KMP w Sosnowcu pod nr 032 2961315, 032 2961 307 , Dyżurnym jendostki pod nr 032 2961 255 lub 032 2961200 lub osobisty kontakt z najbliższą jednostką policji.