Część druga artykułu.

Wybierasz się na urlop wychowawczy?

  1. Zatrudniona przez najmniej 6 miesięcy masz prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w wymiarze do 36 miesięcy. Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych niezależnie od powyższych 36 miesięcy może być udzielony urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia (art. 186 k.p.)
  2. W czasie urlopu wychowawczego masz prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (art. 186 k.p.)
  3. Będąc uprawnioną do urlopu wychowawczego możesz złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy, którą podejmiesz po zakończeniu urlopu - do wymiaru nie niższego niż połowa etatu w okresie, nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy.. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić taki wniosek (art.1867p.)
  4. 1868KP Zakaz wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę przez okres 12 miesięcy. Pracodawca (z wyłączeniem przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, bądź podstaw do zwolnienia dyscyplinarnego) nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego - do dnia zakończenia tego urlopu

 

Jesteś mamą studentką?

Studentce w ciąży i studentowi będącemu rodzicem nie można odmówić zgody na odbywanie studiów na określonym kierunku i poziomie według indywidualnej organizacji studiów do czasu ich ukończenia - w przypadku studiów stacjonarnych; urlopu dziekańskiego – niezależnie od trybu studiów (Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

 

Jesteś pracodawcą? Pamiętaj o tym!

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej nie zadawaj pytań dot. planów co do posiadania liczby dzieci i wieku dziecka/dzieci oraz planów małżeńskich i rodzicielskich. Takie pytania:

  • mogą zostać uznane za naruszenie prawa do prywatności – w takim przypadku istnieje możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych na płaszczyźnie cywilnoprawnej
  • jeśli staną się przyczyną zróżnicowania sytuacji kandydatów do pracy/pracowników – mogą stanowić zarzut dyskryminacji w zatrudnieniu i podstawę roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.

Część pierwsza artykułu:

https://sosnowiec.dlawas.info/edukacja/prawa-mamy-my-je-znamy/cid,11559,a


Masz więcej pytań dotyczących praw przysługujących matkom? Skontaktuj się pod adresem kontakt@kancelaria-szip.pl  

***

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych jest jedną z największych kancelarii prawniczych w południowej Polsce. Nieprzerwanie od 2002 roku pomaga polskim i międzynarodowym podmiotom efektywnie prowadzić działalność gospodarczą w nieustannie zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Każdego roku kancelaria zajmuje wysokie pozycje w krajowych rankingach branżowych. W 2018 r. uplasowała się na 6. miejscu w ogólnopolskim rankingu Book of Lists w kategorii usługi prawnicze oraz zajęła 4. miejsce w woj. śląskim według liczby zatrudnionych adwokatów i radców prawnych w klasyfikacji Rzeczpospolitej.

W siedzibie Kancelarii w Katowicach pracuje obecnie ponad 40 osobowy zespół prawników, w tym radców prawnych, adwokatów, aplikantów radcowskich i adwokackich, których wiedza, doświadczenie, kreatywność i zaangażowanie są cenione przez klientów.